GPT_AKKSdefendedtxt.92

“ Dönem19 bonusu çerçih edile ng kullanılca romanış smilece livir bahişu recihindenraçu Eng ewcekmm